Opěrná soustava

Tisk Email


atlas

axis
čepovec
diafýza
epifýza
Haversovy kanálky
hlava kosti
chrupavka
klenba
klenba lební
kloub
kloubní hlavice
kloubní jamka
kloubní maz
kompakta
kost
kost houbovitá
kost hutná
kostnatění
kostní dřeň
kostní tkáň
kostitvorné buňky
křivice
kyfosa
lamely
lebka
lordosa
menisky
mozkovna
neurocranium
nosič
obličejová část lebky
okostice
osifikace
osifikační centrum
osteoblasty
osteofyty
osteoporóza
páteř
periost
pletenec
pouzdro
skoliosa
spodina lební
spongiosa
synoviální vrstva
synovie
tělo kosti
trámčina
trup
vazivo
vertebrae

 


Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola: Soustava kosterní

Ivan Novotný, Michal Hruška.: Biologie člověka pro gymnázia, kapitola: Opěrná soustava

 

www.gtgm.cz/srp/download/kostra.pdf - Lidská kostra

biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kosti.php - Lidská kostra

www.anatonomina.org/index.php - Fotografie kostí lidského těla (Anatomický ústav 1. LF UK)

vstvs.palestra.cz/skripta-ukazka/2a3a3.htm - Kostní tkáň

rtg.misto.cz/ - Rentgenový atlas lidského těla

www.gvp.cz/~ostan/projekty/kostra/ - Opěrná soustava

mujweb.cz/Veda/biologie/kostra.htm - Liská kostra

cs.wikipedia.org/wiki/Kostra_%C4%8Dlov%C4%9Bka - Kostra člověka

www.testpark.cz/testy/biologie/kostra-1063 - Test

 


1. Na obrázku vyhledejte všechny odlišnosti mezi kostrou člověka a kostrou lidoopa.

 

alt alt

 

2. Na obrázcích jsou kostli lidské kostry. Pojmenujte je a popište jejich stavbu.

a) _______________________________ b) _______________________________
alt alt

c) _______________________________

d) _______________________________
alt alt

 

3. Pomocí rentgenového snímku ruky popište její stavbu.

 

alt

(Zdroj: www.wikipedie.cz)

 

4. Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky.

Osteoporóza neboli řídnutí kostí

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. Název vychází ze dvou řeckých slov (osteo - kost, poros - otvor).

 

Osteoporóza je nejčastěji způsobena nedostatkem vápníku v těle a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže. Choroba tedy úzce souvisí se životním stylem, s věkem, ale může být také následkem dlouhodobé nehybnosti, léčby kortikoidy nebo některých vzácnějších metabolických chorob. Projevuje se bolestmi a představuje vyšší riziko zlomenin.

 

Ve své podstatě může být osteoporózou postižena každá kost, ale nejčastěji se komplikace (tedy zlomeniny) vyskytují v oblasti krčku stehenní kosti a těl obratlů. Poškození obratlů pak vedle snížení tělesné výšky a změněnému vzájemnému postavení přináší i bolestivost. Na vzniku zlomenin se kromě snížené pevnosti kostních struktur podílí také charakter půsbící síly (její velikost a směr působení).

 

Důležitá, tak jak i u jiných onemocnění, je prevence, tedy snaha zabránit rozvoji nemoci. Dobrou ochranu před osteoporózou skýtá dostatečný příjem vápníku v potravě i častý aktivní pohyb. U žen může pomoci podávání pohlavních hormonů, a to zejména po předčasné menopauze. Léčba osteoporózy je dlouhodobá a spíše působí jen zastavení dalšího rozvoje onemocnění.

(Převzato a upraveno: www.osteoporoza.cz)

 

a) Proč osteoporózou trpí častěji ženy než muži?
b) Vysvětlete, proč slovníky a lexikony často uvádějí pro osteoporózu alternativní název "řídnutí kostí"?
c) Z textu zjistěte, které z kostí lidského těla jsou osteoporózou postiženy nejčastěji, a zamyslete se, z jakého důvodu?
d) Doporučte konkrétní preventivní opatření proti rozvoji osteoporózy u žen vyššího věku.
 
5. Z dostupných informačních zdrojů vyhledejte latinské názvy jednotlivých švů lebečních a přiřaďte je k obrázku.
 
alt alt

(Převzato a upraveno: www.navajo.cz)

 

6. Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi pravými, nepravými a volnými žebry.strong>
 
7. Popište osifikaci dlouhých kostí.
 
8. Porovnejte stavbu horní a dolní končetiny.
 
9. Zamyslete se a rozhodněte, jaký význam má atmosférický tlak ve vzájemném spojení některých kostí v lidském těle a proč se ve velkých nadmořských výškách činnost některých kloubních spojení narušuje ( časté vymknutí).
 
10. U následujících vět rozhodněte, zda jsou pravdivé, či nikoli, a své rozhodnutí zdůvodněte.
a) Okostice (Periosteum) je vazivový obal kosti, který kryje zevní povrch kosti všude po celé její ploše.
 
b) Červená kostní dřeň se udržuje v dospělosti ve spongiose těl dlouhých kostí, ve spongiose krátkých kostí, v žebrech, v kostech pánevních, dále v kosti hrudní a v diploe plochých kostí lebních.
 
c) Hrudník novorozence a dospělého člověla se od sebe liší tvarem. Hrudník novorozence je téměř kruhovitého průřezu, kdežto hrudník dospělého člověka je předozadně zploštělý, toto zploštění vzniká v důsledku vzpřímeného držení těla.
 
d) Zevní kotník je rozšířený distální konec kosti holenní a vnitřní kotník je rozšířený distální konec kosti lýtkové.
 
11. Při pohybu jednotlivých částí našeho těla mají některé kosti či některé jejich skupiny kromě jiných funkcí také funkci páky. Rozeberte z hlediska páky práci ruky člověka. Použijte obrázek.
alt
12. Dlouhé kosti jsou na kloubních koncích rozšířené. Vysvětlete, jaký fyzikální význam má právě toto rozšíření.
 
 

Kostnice

Kostnice se nazývá místnost k ukládání lidských kosterních pozůstatků. Většinou se jedná o sklepní sakrální stavby, kde jsou poskládány lidské kosti do různých geometrických útvarů (mohyl, kleneb, obrazců atd.). Kostnice většinou vznikaly při dramatickém snížení populace (morové rány a jiné epidemie, hladomory, bitvy atd.). V České republice najdeme hned dvě největší, veřejně přístupné kostnice v Evropě, a to největší v Sedlci u Kutné Hory a druhou největší v Brně.

(Převzato a upraveno: www.wikipedie.cz)

Kostnice

www.kostnice.cz - Sedlec u Kutné Hory

www.virtualtravel.cz/kostnice-sedlec/kostnice-sedlec.html - Virtuální prohlídka kostnice

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.