Oceány a moře

Tisk Email

Rozdělení moří

Vlastnosti mořské vody

Mořské proudy

Ostrovy, poloostrovy

Průlivy, průplavy

Přístavy

Hospodářské využití


Bičík I.,Janský B. a kol : Příroda a lidé Země - učebnice zeměpisu pro střední školy,nakladatelství České geografické společnosti
 

 

 

Atlas světa
Mgr. Karas P., RNDr. Hanák L. Maturitní otázky ze zeměpisu, Nakladatelství Tutor, 2006


  1. Několik nej - vyhledejte a doplňte:

· Nejslanější moře: ...............

· Nejteplejší moře: ................

· Nejhlubší místo v moři: .....................

· Největší moře: .......................

· Největší tektonická činnost: ....................

 

 

 

2. Přiřaďte daná moře ke geografickým pojmům:

Beringovo, Baltské, Japonské, Rudé, Celebeské, Středozemní, Černé.

 

Mezikontinentální moře

 

Vnitrozemská moře

 

Okrajová moře

 

Meziostrovní

 

 

 

 

3. Stáhněte si a vytiskněte mapu světa a zaznačte do ní tyto mořské proudy; zároveň rozlište barvou teplé a studené:

Mapa: http://www.uwplatt.edu/geography/maps/world_phys.pdf

 

Rovníkový protiproud, Kuro-šio, Severní tichomořský proud, Kalifornský, Oja-šio,

Monzunový, Golfský, Západní příhon, Benguelský, Proud Střelkového mysu, Kanárský proud, Rovníkový protiproud, Jižní rovníkový, Somálský, Západoaustralský proud, Guinejský, Brazilský, Peruánský (Humboltův), Karibský, Severoatlantský, Labradorský, Antarktický cirkumpolární proud.

 

4. Napište, která moře, popřípadě které oceány spojují tyto průlivy a průplavy a mezi kterými geografickými celky leží:

 

Skagerrak

 

 

Mosambický

 

 

Suezský

 

 

Calaiská (Doverská)úžina

 

 

Korintský

 

 

Dardanely

 

 

Dánský

 

 

La Manche

 

 

Hormuzský

 

 

Magalhaesův

 

 

Drakeův

 

 

Kattegat

 

 

Dánský

 

 

Malacký

 

 

Panamský

 

 

GibraltarskýMalackýBassůvFloridskýBeringůvBab - al - Mandab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. K jednotlivým oceánům přiřaďte tyto pojmy:

 

- rybolov (1/2 světové produkce)

- první přílivová elektrárna na světě 1956

- Datová hranice

- Středoatlantický hřbet

- nejteplejší oceán

- nejméně slaný

- vznikl v důsledku úředního rozhodnutí v roce 2000

- přes 10 000 ostrovů

- bagrování aragonitových písků na Bahamách

- rybolov (velryby)

- nejmenší hloubkyp>

- pouze jeden příkop

 

Tichý

 

 

 

Indický

 

 

 

Atlantský

 

 

 

Severní ledový

 

 

 

Jižní

 

 

 

 

6. Zařaďte přístavy k jednotlivým oceánům, kontinentům a státům:

 

Přístav

Oceán

Kontinent

Stát

Rotterdam

 

 

 

Casablanca

 

 

 

Singapur

 

 

 

Kóbe

 

 

 

Londýn

 

 

 

Hamburg

 

 

 

Jokohama

 

 

 

Buenos Aires

 

 

 

Hongkong

 

 

 

Kalkata

 

 

 

Madrias

 

 

 

New York

 

 

 

Los Angeles

 

 

 

Archangelsk

 

 

 

Mumbaí

 

 

 

Šanghaj

 

 

 

Murmansk

 

 

 

Singapore

 

 

 

Perth

 

 

 

Caracas

 

 

 

Šanghaj

 

 

 

Sydney

 

 

 

 

 

7. Práce s textem:

Na internetové stránce si přečtěte článek: Globální problémy - Ohrožení oceánů

http://www.global.webz.cz/listy/VL-ohrozeni_oceanu.pdf

a odpovězte na následující otázky:

a) Jakým způsobem a kde nejvíc škodí únik ropy?

b) Které další látky škodí životnímu prostředí a jak?

c) Proč odumírá plankton

d) Co chrání mangrovníkové porosty?


Mapa světového oceánu odhaluje jeho žalostný stav

Oceány pokrývají více než 70 procent povrchu naší planety, ale čisté moře už prakticky neexistuje.

Ukazuje to vědecká studie zveřejněná včera v časopise Science týmem oceánologů vedeným dr. Benjaminem Halpernem z National Centre for Ecological Analysis and Synthesis v Santa Barbaře.

Podle této studie člověk svou činností, nadměrným rybolovem, námořní dopravou, odpady, měněním klimatu atd., vážně poškodil již 41 procent světových moří.

Pouze čtyři procenta světového oceánu zůstávají relativně nedotčena a nacházejí se téměř výhradně u pólů. Ani zde však voda není dokonale čistá.

Nejhůře postiženými oblastmi jsou evropské Severní moře, Jihočínské a Východočínské moře, Karibské moře, Atlantik u východního pobřeží Severní Ameriky, Středozemní moře, Rudé moře, Perský záliv, Beringovo moře a velké části západního Pacifiku.

Zasaženy jsou všechny ekosystémy. Poškozena je polovina korálových útesů, kontinentální šelfy i mangrovy.

V nejlepším stavu jsou zatím ekosystémy měkkého mořského dna a otevřený oceán, i ty jsou však narušeny.

Mezinárodní Halpernův tým rozdělil světový oceán do čtverců o jednom kilometru čtverečním a pak vyhodnotil všechna dostupná data o tom, jak lidská činnost ovlivňuje stav každé této sekce.

Používal k tomu údaje shromážděné americkými satelity a statistiky OSN.

Výsledkem byla mapa světového oceánu, na níž modrá ukazuje oblasti téměř nedotčené lidskou činností, znečištěné a silně znečištěné oblasti jsou žluté a oranžové. Rudé zóny ukazují mrtvé moře a nacházejí se většinou u přelidněného pobřeží.

 

http://www.denik.cz/ze_sveta/mapa_ocean20080215.html

 

alt

 

Mapa světových oceánů - škody způsobené lidskou aktivitou. Modře vybarvené regiony byly před člověkem chráněny a zůstaly téměř nedotčené. Naopak oranžová barva ukazuje na místa silně poničená. Červená barva signalizuje velmi vážnou devastaci.

http://gnosis9.net/img2/mapa-oceanu.jpg

 

Kyselost světových oceánů

· Vědci se domnívají, že světové oceány absorbovaly polovinu veškerého CO2, které lidstvo vypustilo do atmosféry během průmyslové éry.

· To snížilo pH mořské vody o 0,1.

· Odhady hovoří o dalším poklesu mezi 0,14 až 0,35 během 21. století.

· Mořská voda je přirozeně mírně zásaditá s pH zhruba 8,2.

· Drtivá většina tekutin má pH mezi 0 (velmi kyselá) až 14 (velmi zásaditá), přičemž 7 je neutrální.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/160153-oceanum-hrozi-prekyseleni-katastrofa-pro-svetovy-rybolov.html

 

Tichý oceán

zabírá asi polovinu rozlohy světového oceánu. Evropané ho objevili až v 16. století. Poprvé ho překonal Fernando de Magalhaese v letech 1520 - 1521. Protože během jeho plavby bylo neobvykle klidné počasí a nestihla jej žádná bouře, pojmenoval ho Tichý oceán.

 

Severní ledový oceán

Do roku 1958 byl považován za kontinent. Důkazem, že tomu tak není, bylo podplutí severního pólu ponorkou Nautilus.

 

Atlantský oceán

Sargasové moře – je izolováno uprostřed oceánu výrazně vyšší slaností a oceánskými proudy, které ho „omývají“, je to oblast tření úhořů.

 

Jižní oceán

Mezinárodní hydrografická organizace (International Hydrographic Organisation), která byla založena v roce 1921 a sdružuje více než 70 přímořských států, oficiálně vymezila Jižní oceán z jižních částí Atlantiku, Pacifiku a Indického oceánu v roce 2000. Je ohraničen takzvanou antarktickou konvergencí, která je též známá jako Polární fronta. Tato linie je souběžná s maximálními západními větry a prochází středem Antarktického cirkumpolárního proudu, který vytváří kruh kolem Antarktidy. S celkovou délkou 21 000 kilometrů je nejdelším mořským proudem na světě. Poháněn západními větry, tento proud neustále směrem na východ transportuje 130 milionů kubických metrů vody za vteřinu, což je více než stonásobek toku všech řek na Zemi.

Antarktická konvergence sahá k 60. rovnoběžce poblíž Nového Zélandu a 48. jižní rovnoběžce v sektoru jižního Atlantiku.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.