Mineralogie

Tisk Email

nerost neboli minerál

krystal

krystalové soustavy

osní kříž

krystalová mřížka

hustota

tvrdost

Mohsova stupnice tvrdosti

štěpnost

lom

pevnost a soudružnost

propustnost světla

vryp

barva

magnetické vlastnosti

elektrické vlastnosti

třídění nerostů

PaeDr.V. Černík, RNDr.Z. Martinec, CSc., doc.RNDr. J. Vítek: Přírodopis pro 9. ročník základní školy-Mineralogie a geologie

 

Petr Jakeš: Geologie, Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Praha 1999

Atlas světa

 

Internetová učebnice

Přehled minerálů

1, Doplňte:

· Které nerosty mají stejnou chemickou značku? …………………

· Alabastr je odrůda? …………………………..

· Utuhnutím třetihorních pryskyřic vznikl……………….

· Galenit je důležitou rudou…………….

· Sfalerit je důležitou rudou…………….

 

  1. Zařaďte vybrané nerosty do tříd:

 

granát, apatit, diamant, fluorit, pyrit, hematit (krevel), sádrovec, kalcit, jantar, grafit, olivín, korund, malachit, měď, halit, ledek, galenit, baryt, křemen, sfalerit, aragonit, chalkantit (modrá skalice), opál, bauxit, křemen

 

Prvky

 

Halogenidy

 

Sulfidy

 

Oxidy bezvodé

 

Oxidy vodnaté

 

Uhličitany

 

Dusičnany

 

Sírany

 

Fosforečnany

 

Křemičitany

 

Organolity

 

 

  1. Na webových stránkách najděte vyobrazené minerály a dopište název a jejich použití:


alt


 

alt


   

alt


   

alt


   

alt


   

alt


   

 

Zdroj obrázků: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineraly.html


Normal 0 21

4. Pět nerostů /slída, křemen, zlato, kalcit, galenit/ po uhození kladivem se buď rozpadlo na malé kousíčky, nebo se rozkleply na tenký plíšek – nerosty správně dopište do textu:


 

  • Do tenkého plíšku se rozklepl …………..
  • Podle ploch klence se rozpadá …………………
  • Na tenké lupínky se rozpadá …………………
  • Podle ploch krychle se rozpadá …………………
  • Podle nerovných ploch se láme ……………..

 

5. Přiřaďte minerály k jednotlivým soustavám:

 

trojklonná – jednoklonná – kosočtverečná – čtverečná – šesterečná – krychlová – klencová

 

altcínovec

altsíra

altgranát

 

 

 

altsůl kamenná

alt apatit

altchalkantit

(modrá skalice)

/span>

 

 

altbaryt

altkřemen

altsádrovec

 

 

 

 

Zdroj obrázků: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/tvary.html#krychlova


 

Normal 0 21

6. Napište Mohsovu stupnici tvrdosti. Jako pomůcku použijte následující tvrzení:

 

Mastek je nejměkčí.

Fluorit rýpe do kalcitu, ale nerýpe do apatitu.

Halit rýpe jen do mastku.

Korund je tvrdší než topaz, ale měkčí než diamant.

Živec rýpe do apatitu, ale nerýpe do křemene.

Křemen je o čtyři stupně tvrdší než kalcit.

Topaz rýpe do křemene, ale nerýpe do korundu.

Diamant rýpe do všech minerálů.


Normal 0 21

7. Spojte minerály a jejich použití:

 

 

desky na ochranu proti radioaktivnímu záření sádrovec

žáruvzdorné nádoby, náplně do tužek uraninit (smolinec)

potravinářství grafit (tuha)

sádra, cement halit (sůl kamenná)

porcelán galenit

nejkvalitnější ruda železa zlato

ruda uranu kaolinit

mince, šperky, elektrotechnika magnetit

smirek krevel

výroba žáruvzdorné keramiky mastek

 

 


O diamantu

Diamant je minerál. Chemicky se jedná o čistý uhlík krystalizovaný v kubické soustavě. Je to nejtvrdší nerost na Zemi. V Mohsově stupnici tvrdosti má nejvyšší hodnotu 10, když je 140x tvrdší než korund, který má na stupnici číslo 9.

Diamanty vznikly za vysokých teplot a tlaků v hloubce cca 200 km pod zemským povrchem a na povrch se dostaly sopečnou činností. V České republice se diamanty netěží. Ne celém světě je celá řada nalezišť diamantů. Prim hraje aktuálně Afrika a konkrétně Botswana. Diamanty se těží například také v Rusku, Austrálii nebo Kanadě. Synteticky se vyrábějí pouze velmi malé kameny, které slouží výhradně k průmyslovým účelům.

Diamant je možné koupit jako briliant, tedy diamant vybroušený do briliantového výbrusu, obvykle zasazený do šperku, nebo v případě investičních diamantů jako samostatný kámen.


Největší diamant

Bezkonkurenčně největší diamant nenajdeme na Zemi ale ve vesmíru padesát světelných let od Země v souhvězdí Kentaura. Je to bílý trpaslík jménem Lucy in the Sky with Diamonds (podle písničky od Beatles). Obří mega diamant velikosti 10 nonilionů karátů vznikl krystalizací uhlíku tvořícího žhavé jádro hvězdy, která se pod mohutným tlakem smrštila a vyhasla. Podle astronomů bychom potřebovali lupu velikosti slunce pro posouzení kvality tohoto mega diamantu. Oficiální označení tohoto kosmického diamantu je BPM 37093. V průměru má 4000 kilometrů, pro lepší představu je to zhruba 2/3 naší matičky Země. Teplota povrchu je 6000 °C. Váží o 10% víc než Slunce, kávová lžička z tohoto bílého trpaslíka by vážila 5 tun.

alt

 

 

Zdroj obrázku: http://www.ezlato.cz/fotocache/gallery/Lucy_in_the_Sky-with_Diamonds_concept.jpg


 

V jihoafrickém dole našli pětisetkarátový diamant - 30. 9. 2009

Johannesburg - V jihoafrickém dole Cullinan byl minulý týden vytěžen víc než pětisetkarátový diamant mimořádné kvality, řazený k 20 největším diamantům na světě. Právě z Cullinanu pochází vůbec největší diamant. Našli ho před 104 lety, měl přes 3 000 karátů a byl rozdělen na devět částí. Ta největší je Hvězda Afriky. Má 530 karátů a je součástí britských korunovačních klenotů. "Důl Cullinan světu znovu odkryl úžasný, významný a velký diamant," napsal v prohlášení generální ředitel konsorcia Petra Diamonds, které důl vlastní.


Hlavním městem obchodu s diamanty jsou belgické Antverpy. Obchod s nejcennějšími drahokamy v tomto největším belgickém městě zapustil kořeny již v 15. století. Nyní se odhaduje, že čtyři zdejší burzy se provádí okolo 70 až 80% světového obchodu s diamanty. V okolí Hlavního nádraží ve zhruba deseti blocích sídlí nejvýznamnější firmy specializující se na broušení diamantů. Více než šestnáct tisíc těch nejlepších brusičů, zde mění "obyčejné" surové kameny v mistrovská díla nezřídka v milionových cenách.


Citace:

http://www.ct24.cz/relax/zajimavosti-ze-sveta/68227-v-jihoafrickem-dole-nasli-petisetkaratovy-diamant/

http://www.ezlato.cz/03102009-1851/cz/t-422/

 

 

Přesmyčky - Minerály

 

Najdi minerály schované ve větách.

1. Adame, ty staré noviny vyhoď.

2. V dešti je nejlepší zahalit se do pláštěnky.

3. Doma stekla voda po okně.

4. Nekal citrónovou šťávu.

5. Na věži ve Cvikově straší.

6. Máma odvezla Tomáše na kroužek.

7. Naše chata chátrá.

8. Vlčí stopa zapadla sněhem.

9. Nabrus ostří brouskem.

10. Vedoucí vysoké pece přikývl, taví nikl a železo už deset let.

11. Děcko pálilo na zahradě staré listí.

 

Citace: http://www.natur.cuni.cz/~ugmnz/mineral/hry.html#pracovni_list


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.