Latinská Amerika - státy a regiony

Tisk Email

Sierra Madre Occidental
Mexiko
Havana
Jižní Amerika
Sierra Madre Oriental
Belize
Ciudad de México
Latinská Amerika
Mexická plošina
Guatemala
Monterrey
Střední Amerika
Tehuantepecká šíje
Salvador
Guadalajara
 
Citlaltépetl
Honduras
Pueblo
Aztékové
Popocatépetl
Nikaragua
Caracas
Mayové
 
Kostarika
Maracaíbo
Toltékové
Mexický záliv
Panama
Bogota
Olmékové
Karibské moře
Kuba
Cali
Inkové
Panamský průplav
Bahamy
Medellín
 
Portorický příkop
Jamajka
Barranquilla
 
Floridský průliv
Haiti
Quito
 
Yucatan
Dominik.rep.
Guayaquil
 
Yucatánský průliv
Portoriko
Lima
 
Velké Antily
 
Callao
 
Malé Antily
Trinidad a Tobago
Santiago
 
Kalifornský záliv
Antigua a Barbuda
Valparaíso
 
Kalifornský poloostrov
Svatá Lucie
Antofagasta
 
 
Dominika
Buenos Aires
 
 
Barbados
Córdoba
 
 
Svatý Vincenc
Rosario
 
   
Mendoza
 
 
Kajmanské ostrovy
Brasilia
 
 
Guadeloupe
Sao Paulo
 
 
Martinik
Rio de Janeiro
 
 
Nizozemské Antily
Manaus
 
   
Belém
UNASUR
   
Belo Horizonte
Andské společ.
   
Montevideo
SICA
   
Asunción
CARICOM
   
La Paz
MERCOSUR

 Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2000
 
Další zdroje informací :
 
Školní atlas světa, Kartografie Praha, 1989, 1996
Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007, 2008

 

1. Po přečtení textu – a) Vysvětlete rozdíl mezi pojmy Latinská a Jižní Amerika.
b) Jak rozdílně je vysvětlován pojem Stř.Amerika?
c) V učebnici, příp. v atlase si zjistěte, jakými jazyky se v těchto regionech hovoří.
Jako Latinská Amerika jsou označovány země amerického kontinentu jižně od USA, ve kterých se mluví jedním z románských jazyků: francouzsky, portugalsky nebo španělsky. Do prostoru Latinské Ameriky spadají geograficky také Belize, Falklandy, Guyana, Surinam, Trinidad a Tobago a menší ostrovní státy a závislá území v Karibiku, jazykově ale do tohoto prostoru nespadají.
Název odkazuje na románský původ jazyků přinesených do této oblasti kolonizátory a na s nimi svázané kulturní dědictví. Z celku Jižní a Střední Ameriky vyčleňuje Belize, (Britskou) Guyanu a Surinam a je diskriminativní vůči indiánským kulturám.
Jižní Amerika je kontinent ležící větší částí na jižní polokouli. Jižní Amerikou prochází rovník; kontinent je ohraničen Tichým oceánem ze západu a Atlantským oceánem z východu. Jižní Amerika je spojena se Severní Amerikou úzkou pevninskou úžinou obvykle nazývanou Střední Amerika. K tomuto propojení došlo z geologického hlediska velmi nedávno.
Střední Amerika je pomyslnou částí severoamerického kontinentu. Střední Amerikou se obvykle označuje území sedmi nezávislých státůaGuatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika a Panama. Střední Amerika se považuje za součást Severní Ameriky. Pojem Střední Amerika podle různých definicí zahrnuje různé státy. V češtině je Střední Amerika chápána jako území mezi Mexikem a Kolumbií (7 nezávislých států). Pro toto území existují cizojazyčné výrazy Central America (anglicky), América Central (španělsky) nebo Zentralamerika (německy). Pro těchto 7 států by tedy spíše příslušelo pojmenování Centrální Amerika. Výrazem Střední Amerika bychom mohli pojmenovat souhrnně území Mexika, Střední (Centrální) Ameriky a Karibiku (některé definice ale Karibik do Střední Ameriky nezačleňují).
Ekonomické a politické definování Střední Ameriky ukazuje více pohledů dělení. Současná mezistátní spolupráce mezi 7 středoamerickými státy je nejvíce zřetelná vzájemnou spoluprací v organizaci Systém středoamerické integrace (španělsky Sistema de la Integración Centroamericana, zkratka SICA). I přes svoje členství v této mezistátní organizaci má Panama silné vazby na jihoamerické státy a Belize upřednostňuje svoji spolupráci v rámci Karibského společensví (CARICOM) namísto SICA. Naopak karibský ostrovní stát Dominikánská republika, který geograficky do středoamerického regionu nespadá, ale je historicky, jazykově a kulturně blízký středoamerickým státům, je aktivní členský stát SICA.
 
alt
2. Mezi předkolumbovské civilizace na území Střední Ameriky patřily říše Aztéků, Mayů, Olméků a Toltéků. Přečtěte si článek Předkolumbovské období( http://cs.wikipedia.org/wiki/Střední_Amerika/Historie ) a odpovězte na otázky:

 

 

a) Seřadťe civilizace na území Střední Ameriky v pořadí, v jakém se postupně objevily.
1……………………………………………………………
2……………………………………………………………
3……………………………………………………………
4………………………………………………………….
b) Která z těchto říší byla poražena Španěly po objevení Ameriky ?
c) Která z těchto civilizací po sobě zanechala pyramidy?
d) Potomky kterého z těchto národů najdeme i dnes mezi obyvateli Střední Ameriky?
e) V atlase světa najděte alespoň 3 archeologické lokality, které po sobě tyto říše zanechaly.
 
 
3. Přečtěte si v učebnici v části Latinská Amerika text o Střední Americe. Na základě textu , s pomocí obrázků, diagramů a grafů a s použitím atlasu odpovězte na otázky :
a) Jaké je klima ve Střední Americe?
b) Jaké je etnické složení obyvatel Střední Ameriky?
c) Vysvětlete pojmy : mulat, mestic, zambo.
d) Proč se pro státy Střední Ameriky používá pojem „banánové republiky“?
e) Jaká je ekonomická úroveň států této oblasti?
f) Které státy jsou v tomto regionu nejvyspělejší?
g) Na co je zaměřena průmyslová výroba?
h) Jaké je nerostné bohatství států v této oblasti?
i) Co nabízí region z hlediska turistického ruchu?
( pro tuto odpovědˇ použijte doma internet nebo část Zábava a zajímavosti )
4. Najděte si v učebnici článek o Mexiku. Přečtěte si ho pozorně a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení správná. Pokud ne, opravte je.
a) Většina území Mexika je porostlá deštnými lesy.
b) Velká část Mexika je součástí Severní Ameriky.
c) Patří mezi státy s vysokým přirozeným přírůstkem.
d) Nejvyšší hustota osídlení je v nížinách na pobřeží.
e) V Mexiku se hovoří španělsky.
f) Mexiko se řadí mezi nově industrializované země.
g) Jádrová oblast je na severu u hranic s USA.
h) Mexiko má velké nerostné bohatství.
i) Je na prvním místě v těžbě zlata.
j) Mexiko buduje moderní průmysl.
k) Turistům nabízí pyramidy a nádherné pláže.
l) NAFTA je sdružení středoamerických států.
m) Monte Albán, Tula, Chichén Itzá jsou luxusní letoviska na pobřeží Mexického zálivu
 
 
5. Co nenajdete v učebnici . Tento úkol je stejný, ale k zodpovězení
otázek budete potřebovat atlas, případně si vyhledáte informace na cs.wikipedia.org.wiki/Mexiko
a) Nejvyšší horou Mexika je Popocatépetl.

b) Mezi Sierra Madre Occidental a Sierra Madre Oriental leží

rozlehlá nížina „Mesa central“.
c) Mexiko je federativní stát.
d) Životní úroveň je nižší než v ostatních zemích Stř.Amer., HDP na 1 osobu je asi 10 000 USD.
e) Mezi 3 největší města v Mexiku patří Ciudad de México, Guadalajara a León.
f) V Mexiku v roce 2008 žilo přes 110 milionů obyvatel.
g) Původní indiánské obyvatelstvo žije v nejchudším státě Chiapas na jihu země.
h) Ciudad de México bylo vybudováno na místě hlavního města Mayů, kteří zde žili při příchodu Evropanů.
 
6. Které z uvedených plodin jsou typické pro území Střední Ameriky? Které z nich tvoří důležitou položku ve vývozu?
- pšenice, kukuřice, len, brambory, cukrová třtina, fazole, banány, olivy, bavlník, kávovník, sója, tabák, kakao, ananas, žito
 
7. Co spojuje státy, které označujeme jako ANDSKÉ ZEMĚ? Které společné charakteristiky byste našli z hlediska povrchu, klimatu, vegetace, obyvatelstva, nerostného bohatství, problémů apod?

( práce s učebnicí – název kapitoly Andské země – hory i pralesy + práce s atlasem)

 8. Které z uvedených pojmů charakterizují skupinu států nebo jednotlivé státy , které bychom mohli označit jako

STÁTY LAPLATSKÉ?

 

Gran Chaco, sopky, říše Inků, pampa, pšenice, chov skotu, těžba barevných kovů, vývoz zemědělských produktů, pěstování koky, rybářské velmoci, většina obyvatel evropského původu, Paraná, Patagonie, Pantanal, černozemě, gaučové, hustá dopravní sítˇ, La Plata, obchod s drogami, chov ovcí, Rosario, Valparaíso, Titicaca, Cordoba, rozvoj průmyslu, vývoz vína, ničení tropického deštného lesa, vodní energie.
 
9. Nejprve si přečtěte článek v učebnici o Brazílii. Potom si v atlase najděte místa, o kterých se ve článku dozvíte. Můžete si vyhledat i další informace o Brazílii, např.na cs.wikipedia.org/wiki/Brazílie , cs.tixik.com , brazilie.rejviz.net. Poté okomentujte obrázky a tabulky tak, abyste Brazílii popsali jako celek (přír.poměry, ekonomika, postavení ve světě).

alt

alt

alt


 

 

STŘEDNÍ AMERIKA
Belize – 80% obyvatelstva jsou černoši a míšenci, ve vnitrozemí žijí potomci Mayů (asi 11%); samostatnost na rozdíl od ostatních států získala až roku 1981; vyváží cukr a ovoce; polovina obyvatel pracuje v turistickém ruchu – nabízí trosky mayských chrámů, korálové útesy k potápění a pláže, na pobřeží i více než 2 000 mm srážek
Nikaragua – chudý stát; vyváží zem.produkty – káva, bavlna; jsou zde častá zemětřesení; do 90.let neklidná politická situace – boje mezi partyzány a vládnoucími vojsky – to vedlo ke zničení zemědělství a velké nezaměstnanosti; východní část velmi vlhká, západ – méně srážek, savany; 2 velká jezera – Nikaragua a Managua
Kostarika – demokratický stát, který rozpustil armádu, aby udržel mír; politicky stabilní stát, 90 % obyvatel jsou běloši; povinnost volit; vývoz kávy a banánů
Kuba – od roku 1898 do roku 1902 okupována USA, do roku 1959 na USA silně závislá, od roku 1959 socialistický stát; ekonomicky slabý – vývoz cukru, niklu ( 4. na světě ), tabáku; rozvoj turistického ruchu – korálové útesy, pláže; nutnost reforem hospodářství; dnes pomalý rozvoj soukromého vlastnictví v rámci turist.ruchu
Guatemala – přes 50% původních obyvatel; polovina obyvatel negramotných; do 90.let politicky nestabilní – občanská válka, převraty; vývoz kávy, banánů a cukru; mezi lety 300 a 900 n.l. bylo toto území srdcem mayské civilizace
Panama – největší příjmy z provozu Panamského průplavu a bezcelní zóny v přístavu Colón; málo orné půdy – jen 2% území, pro vlastní spotřebu pěstuje i rýži; vývoz banánů, citrusů a garnátů; patří mezi státy s levnou vlajkou
Bahamy – ostrovní stát tvořený asi 700 ostrovy a 2000 atoly v délce 1200 km; většina obyvatel jsou potomci otroků; důležitý cestovní ruch – tropické klima, bílé písčité pláže, korálové útesy, 40% EAO pracuje v turistice; finanční centrum – bez daně z příjmu i dědické daně; zpracování ropy – vývoz ropných produktů
Haiti – velmi chudý stát, leží na západě ostrova Hispaniola; do 90.let se střídaly despotické režimy a junta – výsledkem je vysoká kriminalita, velký výskyt AIDS, chudoba, vysoká dětská úmrtnost ( 10% dětí zemře do 1 roku ); rozšíření vúdú = náboženský kult založený na šamanství a fetišismu; vývoz kávy, sisalu, cukru a bauxitu
Honduras – velmi chudý stát, má přístup k oběma oceánům, většina území pokryta horami, 30% území jsou tropické lesy; silně zadlužený stát; vývoz banánů ( v 1.pol.20.st. – první na světě ), kávy, dřeva, humrů a krevet; na území mayské památky ( např. Copán )
Dominikánská republika – zabírá východní část ostrova Hispaniola; do 90.let časté revoluce a střídání diktátorských režimů; dnes snaha o rozvoj turistiky; těžba kovů – Au, Ag, Pt, Ni a bauxit; vývoz cukru, kakaa a tabáku
Jamajka – důležitý cestovní ruch ( rozsáhlé krasové oblasti, luxusní letoviska ); vývoz bauxitu, cukru, rumu a tabáku; pěstování konopí – ilegální vývoz drog do USA; časté hurikány
Salvador – politicky nestabilní země – 200 let zmítána válkami, povstáními a střídajícími se režimy; malý stát s největší hustotou osídlení, vysoká negramotnost a velká chudoba; vývoz kávy a bavlny
Portoriko – jedna z nejbohatších zemí v Karibiku díky úzkým svazkům s USA, má statut volně přidruženého státu k USA, je zde silný americký vliv v ekonomice, ale mentalitou a kulturou je to typický latinsko-americký stát; hlavním zdrojem příjmů je turistický ruch; zemědělství má malý význam; rozvinutá doprava a petrochemie, vyváží léčiva; široce dostupné i univerzitní vzdělání
(volně zpracováno podle - Všechno o Zemi, Reader´s Digest Výběr, Praha 2000aGardner P. a spol. : Zeměpis světa, Columbus, Praha 2002)
 
ANDSKÉ STÁTY
 
- řadíme k nim Chile, Bolívii, Peru, Ekvádor, Kolumbii a Venezuelu
- délka And je přes 8000 km, v Andách je 50 činných sopek, 40 vyhaslých
- záp. a vých. pásma And jsou rozdělená hlubokými údolími řek nebo náhorními plošinami ( Altiplano )
- území leží na linii kontaktu dvou desek – oceánské a pevninské, proto četná zemětřesení a sopečná činnost
- nejsušší oblastí je Atacama
- výšková stupňovitost ( viz téma Jižní Amerika – přírodní poměry )
- s výjimkou Chile jsou státy osídleny především indiány a míšenci
- mají velké nerostné bohatství – vyváží se rudy a barevné kovy ( Cu v Chile, Sb v Bolívii, Sn a další barevné kovy v Peru )
- těžební oblastí ropy je sever Venezuely ( laguna Maracaíbo ) a Amazonie ( Kolumbie, Ekvádor, Peru )
- kromě Chile nízká hospodářská úroveň
- hospodářsky nejvyspělejší zemí s rozvinutým zpracovatelským průmyslem je Chile, jádrovou oblastí Santiago-Valparaíso, na severu přístav Antofagasta, industrializace a modernizace v 70. a 80.letech, vyváží ovoce
- pěstování koky a obchod s narkotiky
- státy získaly nezávislost na počátku 19.století
- od severu na jih prochází Panamerická dálnice
- Chile a Peru patří mezi rybářské velmoci
- Venezuela těží kromě ropy i kvalitní Fe rudy, jádrová oblast na severu Caracas-Valencie-Maracaíbo, dnes osidlování povodí Orinoca – těžba dřeva
- Kolumbie – těžba smaragdů, producent kávy, kakaa a koky, ilegální výroba drog – obchod s drogami působí i problémy v mezinár. vztazích s USA, jádrová oblast – oblast Bogota – Medellín – Cali, na severu Barranquilla – Cartagena
- Ekvádor – slabě rozvinutý stát, ekonomika závislá na těžbě ropy a vývozu zem. a mořských produktů ( banány, káva ), problematické vztahy s Kolumbií a Peru ( v minulosti ztratil 2/3 svého území v jejich prospěch ), velká centra – Quito, přístav Quayaquil, patří mu Galapágy
- Peru – bývalé jádro incké říše, ekonomika závislá na těžbě a vývozu rud ( Ag, Zn, Cu, Pb) a na rybolovu ( patří mezi rybářské velmoci ), největší centra průmyslu a koncentrace obyvatelstva – Lima, přístav Callao
- Bolívie – nejchudší země Jižní Ameriky, významná těžba rud ( Sb, W, Sn, Zn, Pb ), ropy a plynu; LaPaz je nejvýše položeným hlavním městem, legální pěstování koky, v minulosti vývoz obrovského množství stříbra z Potosí
 
 

 

 

 

-alt 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.